Over Electrium

Electrium is ontstaan uit een samenwerking tussen Electriciti en Ingenium en focust op de veiligheid en de bedrijfszekerheid van uw elektrische energievoorzieningen.

Daarom inventariseren we waar nodig elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties en gaan we aan de hand van kabel- en kortsluitberekeningen na welke delen van de installatie niet langer conform zijn. Indien dat nog niet gebeurd is voeren we ook de verplichte risico-analyse in het kader van KB2012 uit.

Op basis van deze analyses bepalen we zowel voor midden- als voor laagspanning het concept van de elektrische distributie in functie van de gewenste bedrijfszekerheid, flexibiliteit en de eigenheid van de te voeden installaties. We voeren een risk assessment uit voor de noodstroomvoorziening en optimaliseren de foutgevoeligheid van de installatie aan de hand van een power continuity plan.